Ajuts a entitats gestores d'instal·lacions esportives amb activitat suspesa o limitada per COVID19

Ajuts extraordinaris i d'emergència per fer front a les afectacions econòmiques i socials que es puguin produir en el sector de l'activitat física i l'esport, com a conseqüència de la crisi sanitària, econòmica i social de la COVID-19 durant l'any 2021.

Programa 1: Per a entitats gestores d'instal·lacions esportives l'obertura al públic de les quals s'hagi vist suspesa o limitada:

  1. Les entitats privades sense finalitat de lucre registrades en el Registre d'Entitats Esportives de la Generalitat de Catalunya que gestionen instal·lacions esportives.
  2. Les empreses que gestionen instal·lacions esportives d'acord amb l'epígraf 967.1 (Instal·lacions esportives) o l'epígraf 967.2 (Escoles i serveis de perfeccionament de l'esport) de les tarifes i la instrucció de l'Impost d'Activitats Econòmiques, aprovades pel Reial decret legislatiu 1175/1990, de 28 de setembre.
  3. Les universitats catalanes que siguin gestores d'instal·lacions esportives.
Data d'actualització:  09.03.2021