Avals i préstecs per cobrir la liquiditat de les Pimes catalanes: ICF i Avalis

L'ICF i Avalis de Catalunya ofereixen solucions amb la finalitat de cobrir les necessitats de liquiditat de les empreses catalanes a conseqüència de la situació derivada del COVID-19.

Les empreses s'hauran de comprometre a mantenir llocs de treball.


Aval del 100% per part d'Avalis de Catalunya:
Si estàs interessat pots contactar amb la teva entitat financera per començar a gestionar les condicions del préstec. Serà l’entitat financera la que es posi en contacte amb Avalis de Catalunya de cara a la gestió de l’aval.

Aquestes són les entitats a les que es pot sol·licitar el préstec amb l'aval del 100% d'Avalis de Catalunya:Caixabank, Banc Sabadell, Banco Santander, Bankia, Bankinter, BBVA, Cajamar, Caixa Enginyers, Caixa d’Arquitectes i l'ICF.

Condicions financeres:

  • Import: préstecs de les entitats financeres entre 50.000€ i fins a 1M€, amb l’aval d’Avalis pel 100% del principal
  • Termini: fins a 5 anys amb fins a 1 any de carència
  • Interès: per part de les entitats financeres, limitació del preu a EURIBOR a 12 mesos més un diferencial màxim del 2,35%
  • Comissions: Comissió d'Administració i Risc (CAiR) del 0,65%. Sense comissió d'obertura ni d'estudi

Les entitats financeres que estiguin interessades en adherir-se a l’acord amb lAvalis de Catalunya per comercialitzar els préstecs amb el 100% d’aval, es poden posar en contacte amb Avalis al correu electrònic: informacio@avalis.cat.
Línia d'actuació ICF per finançar necessitats de liquiditat derivades de la COVID-19 

Data d'actualització:  14.05.2020