La millora de la competitivitat de les empreses compta amb dos vessants. D'una banda, el projecte empresarial disposa dels recursos i el suport necessari per a identificar les oportunitats de negoci i treure el màxim benefici de les seves potencialitats.

De l'altra, les empreses que apliquen els principis de la responsabilitat social gaudeixen de diversos beneficis que milloren la seva imatge corporativa davant els clients i, alhora, repercuteixen positivament en el seu balanç econòmic i en la seva competitivitat responsable i sostenible. Això és conseqüència de l'estalvi i la millora de l'eficiència derivats de l'aplicació de les bones pràctiques empresarials.

Competitivitat

Eines, cercadors i metodologies al servei de les empreses per a identificar les oportunitats de negoci, les seves potencialitats i millorar la seva competitivitat i la relacions amb els clients.

Responsabilitat social de l'empresa

Descripció de la responsabilitat social, eines per implementar-les i beneficis per a les empreses dels compromisos econòmics, socials i ambientals que assumeixen de forma voluntària.