Les mesures de seguretat són un aspecte de l'activitat empresarial que cal mantenir controlat i actualitzat. Es compon de diversos vessants, des de la seguretat en l'accés als espectacles públics, fins la prevenció d'accidents greus, o la coordinació amb Protecció Civil de les indústries que desenvolupen activitats susceptibles de generar una emergència. En aquest apartat us oferim tota la informació relativa a la prevenció, els tràmits administratius que han de realitzar les empreses i les obligacions que se'n deriven.

 

D'altra banda, amb la implantació de la informàtica a les empreses, ens enfrontem a un nou escenari en l'àmbit de la seguretat, que podem controlar a través de la prevenció i la implantació de mesures de protecció en els sistemes tecnològics.

Seguretat privada

Conegueu els casos en els quals els establiments públics on es realitzen espectacles o activitats recreatives han de disposar de vigilants de seguretat privada, de personal de control d'accés i d'un sistema de control d'aforament.

Prevenció d'accidents

Els plans d'autoprotecció i les mesures que prenen les empreses i l'Administració per a prevenir els accidents greus en les indústries formen part d'un pla general de reducció dels riscos laborals i de coordinació que permet a les parts actuar de forma ràpida i eficient en cas d'emergència.

Ens ajudeu a millorar?


No


       
       


Si voleu rebre resposta, podeu enviar la vostra consulta a la bústia de contacte de Canal Empresa