Instal·ladors i instal·lacions
Les empreses instal·ladores i del sector de la construcció han de presentar comunicacions i complir diverses mesures en l'àmbit de la salut i la seguretat específiques de la seva activitat. Des dels professionals que construeixen, reparen o fan instal·lacions de llum o gas en els habitatges, fins els agents que els venen, han d'acreditar la seva capacitat per actuar en el seu àmbit de treball, perquè és d'obligat compliment i perquè aquesta és la garantia davant els clients que ofereixen un servei de qualitat. 
 

AVÍS

Us informem que els tràmits de declaració responsable (posada en servei, modificacions i baixa) d'ascensors, instal·lacions tèrmiques en edificis i instal·lacions elèctriques de baixa tensió, s'han de tramitar amb la darrera versió dels formularis corresponents.
És a dir, només es poden fer els tràmits amb els formularis actualitzats que apareixen en les fitxes dels tràmits. En cas contrari, s'aturarà la tramitació de l'expedient i es reclamarà el lliurament de la versió vigent del formulari.

Trobareu tots els detalls de les novetats introduïdes en els nous formularis a l'apartat d'actualitat de Canal Empresa.