• Imprimeix

Com obtenir els carnets i les habilitacions professionals d'instal·ladors. Dates d'exàmens i titulacions necessàries

Dates examens carnets

En aquesta pàgina trobareu tota la informació relacionada amb els carnets i les habilitacions professionals. Ens centrem en les acreditacions dels instal·ladors, mantenidors, reparadors i operadors d'instal·lacions i productes industrials.

Per conèixer la informació relacionada amb altres carnets, consulteu les pàgines carnets professionals miners o altres carnets, llicències i targetes professionals.

Les empreses i els professionals instal·ladors i del sector de la construcció han de presentar comunicacions i han de complir diverses mesures en l'àmbit de la salut i la seguretat específiques de la seva activitat. Des dels professionals que construeixen, reparen o fan instal·lacions de llum o gas en els habitatges, fins als agents que els venen, han d'acreditar amb algun document la seva capacitat per actuar en el seu àmbit de treball, perquè és d'obligat compliment i perquè aquesta és la garantia davant els clients que ofereixen un servei de qualitat. La competència professional s'acredita amb un carnet o amb una carta d'habilitació professional, depenent de l'àmbit professional.

Podeu obtenir l'acreditació de la vostra competència professional (carnet o habilitació professional) que us permeti treballar com a instal·lador, mantenidor, reparador i operador d'instal·lacions i productes industrials per dues vies:  

· Amb l'obtenció de la titulació corresponent. Les persones que disposen de les titulacions que donen 'accés directe a la competència professional' no necessiten cap document d’habilitació addicional, perquè la possessió del títol ja les habilita professionalment. Tanmateix, si ho desitgeu, tot i que no és necessari podeu sol·licitar el document d’habilitació professional. Per obtenir-lo, heu de dirigir-vos a una de les Oficies de Gestió Empresarial (OGE). Quan hi aneu, heu de presentar una còpia compulsada del títol o bé l'original i una còpia del títol.

· Si no disposeu d'una titulació que us acrediti de forma directa, podeu accedir a l'examen per obtenir la competència professional superant les proves específiques (exàmens) que convoca la Generalitat. Per a poder presentar-vos a l'examen heu de comptar amb determinats coneixements o experiència. Consulteu-ne tots els detalls en l'enllaç Formació i experiència necessària per acreditar competència professional o per poder accedir a l'examen. Per a més informació, us podeu adreçar als centres oficials que imparteixen cursos per accedir als exàmens d'instal·ladors.

Després de comprovar si compliu els requisits necessaris, heu de fer la sol·licitud d'inscripció a la convocatòria de l''examen de forma presencial o per Internet:

· Presencialment: en qualsevol punt d'atenció de l'Oficina de Gestió Empresarial. En la fitxa del carnet corresponent trobareu tots els detalls sobre la informació i la documentació que haureu de lliurar a l'OGE.

· Per Internet: a través de la pàgina Sol·licitud telemàtica d'examen.

 No podeu triar la data de l'examen. Les persones que sol·licitin fer els exàmens d'acreditació de la seva competència professional, seran convocades directament i de forma individual per la Subdirecció General de Seguretat Industrial amb una antelació mínima de 10 dies. En la convocatòria, s'informarà el sol·licitant de la data, l'hora, el lloc i les condicions de realització de la prova. 

La data de realització de l'examen no superarà, en cap cas, els tres mesos des de la presentació de la vostra sol·licitud.

 Les convocatòries d’examen s’ajustaran el màxim possible a les dates indicades en el calendari, però resten condicionades a la demanda de sol·licituds, així com la disponibilitats de sales d’examen i de personal examinador. Recordeu que podeu consultar en tot moment les convocatòries a les que us heu inscrit i el resultat dels vostres exàmens en la pàgina de consulta de notes i convocatòries. 

D'altra banda, us proposem que us subscriviu al servei d'avisos de Canal Empresa per rebre un missatge quan surti la convocatòria. Com? Entreu en l'espai La meva carpeta amb un certificat digital i personalitzeu la vostra "Gestió d'avisos".

El dia de la convocatòria de l'examen, els candidats són informats de la data prevista de publicació dels resultats i del mètode de comunicació dels resultats. També reben informació sobre les vies per a sol·licitar la revisió de l'examen.

Si aproveu l'examen rebreu una carta amb l'habilitació professional o una carta d’aprovat, depenent de la categoria professional. El termini de comunicació de notes és breu, però pot variar d'una convocatòria a una altra. Recordeu que podeu consultar en tot moment les convocatòries a les que us heu inscrit i el resultat dels vostres exàmens en la pàgina de consulta de notes i convocatòries.

· Si heu fet un examen per obtenir una HABILITACIÓ PROFESSIONAL, un cop aprovat l'examen no cal que feu cap gestió. L'òrgan competent us enviarà d'ofici el certificat de competència professional. La carta de l’aprovat és la certificació de la vostra competència professional.

· Si heu fet un examen per obtenir un CARNET, en la carta d’aprovat rebreu la informació dels passos a seguir per a sol·licitar el carnet.

Per saber si el vostre àmbit professional requereix una habilitació o un carnet, podeu consultar la fitxa del tràmit corresponent o el calendari d'exàmens.

Si suspeneu, sereu convocats automàticament a un segon examen. En rebreu els detalls per carta. En el cas que suspengueu la segona convocatòria, haureu de fer una nova Sol·licitud d'examen d'acreditació de competències professionals.

Les habilitacions professionals no s'han de renovar perquè tenen una vigència indefinida. Amb tot, recordeu que les habilitacions emeses per una entitat certificadora de professionals sí que s'han de renovar perquè s'emeten amb data de caducitat. En canvi, els carnets mostren una data de caducitat i s'han de renovar periòdicament a través de la fitxa del tràmit corresponent.

Si encara teniu dubtes sobre els exàmens d'instal·ladors, podeu adreçar-nos una consulta a través de la bústia de contacte.

Data d'actualització:  04.05.2017