Indústries extractives. Mines

La mineria és l'activitat industrial que consisteix a obtenir minerals i altres materials de l'escorça terrestre de manera selectiva. Així, la mineria i les activitats extractives que s'hi relacionen proporcionen la matèria primera dels sectors de la indústria i la construcció.

 

Els principals productes miners són els energètics, els minerals metàl·lics, els industrials, les roques ornamentals i els productes extrets de les pedreres.

 

Totes les activitats relacionades amb les activitats extractives requereixen l'autorització administrativa corresponent, com els carnets professionals miners, les concessions per a l'explotació o l'envasat d'aigües minerals, o els permisos per a fer voladures.

Activitats extractives

Informació sobre l'extracció selectiva de minerals mitjançant l'aplicació de la tècnica minera i l'ús d'explosius. També us oferim dades sobre les operacions de tractament de les substàncies minerals i detalls sobre els mètodes d'explotació a cel obert i les operacions subterrànies.

Aigües minerals i balnearis

Les aigües mineromedicinals, mineroindustrials i termals poden ser envasades per a la seva comercialització o bé aprofitades per al seu ús termal després de rebre l'autorització d'aprofitament i la declaració de la condició mineral de l'aigua.

Carnets professionals miners

Les persones que realitzen treballs en explotacions mineres o que condueixen maquinària específica han d?obtenir el carnet de mines adequat a les característiques del treball que desenvolupen.

Recursos miners i plans de labors

Les activitats d'explotació requereixen els permisos corresponents, que varien en funció de les característiques del recurs explotat. D'altra banda, les empreses concessionàries han de presentar anualment el pla de labors i han d'efectuar la revisió dels equips de treball a través d'una empresa col·laboradora de l'Administració.

Restauració d'activitats extractives. Obre en una nova finestra.

Força recursos minerals han estat tradicionalment explotats exclusivament en funció de la demanda. Però en l'aprofitament dels recursos minerals naturals també cal que tinguem present l'equilibri i la conservació del medi físic i del paisatge.