• Imprimeix

Actuar com a empresa instal·ladora

Les empreses que intervenen en la instal·lació, el manteniment, la reparació i l'operació d'instal·lacions i productes industrials han de presentar una comunicació prèvia a l'inici de la seva activitat a l'Oficina de Gestió Empresarial, la qual les inscriurà d'ofici en els àmbits corresponents del Registre d'Agents de la Seguretat Industrial de Catalunya (RASIC).


Les empreses que intervenen en la instal·lació, el manteniment i la reparació d'instal·lacions i productes industrials que provinguin d'altres Comunitats Autònomes de l'Estat Espanyol i que estiguin inscrites en el seu respectiu registre no serà necessari que comuniquin l'inici d'activitat a Catalunya, serà suficient amb la seva inscripció d'origen.

Empreses de fora de Catalunya

Les empreses que intervenen en la instal·lació, el manteniment i la reparació d'instal·lacions i productes industrials que provinguin d'altres Comunitats Autònomes de l'Estat Espanyol i que estiguin inscrites en el seu respectiu registre no serà necessari que comuniquin l'inici d'activitat a Catalunya, serà suficient amb la seva inscripció d'origen.

Empreses instal·ladores

Les empreses que intervenen en la instal·lació, el manteniment, la reparació i l'operació d'instal·lacions i productes industrials han de presentar una comunicació prèvia a l'inici de la seva activitat.

Gas i electricitat

Les empreses que fan instal·lacions elèctriques i de gas han de comunicar a l'Administració la seva activitat i els canvis substancials que afectin l'empresa.

Aparells elevadors

Tràmits que han de realitzar les empreses instal·ladores de grues torre, de plataformes elevadores verticals i d'ascensors per poder exercir la seva activitat.

Calefacció, climatització i fred industrial

Requisits que han de complir les empreses frigoristes i les dedicades a la instal·lacion i manteniment d'instal·lacions tèrmiques en edificis per poder exercir la seva activitat.

Equips a pressió

Les empreses recarregadores i d'inspecció de botelles de respiració autònoma, i les instal·ladores i les reparadores d'equips de pressió han de comunicar l'inici de la seva activitat a l'Administració.

Productes petrolífers

Les empreses instal·ladores de complexos petrolífers han de comunicar a l'Administració l'inici de la seva activitat i els canvis substancials que afectin l'empresa.

Sistemes de protecció contra incendis

Les empreses que instal·len sistemes de protecció contra incendis han d'inscriure's en la categoria corresponent del Registre dels Agents de la Seguretat Industrial de Catalunya (RASIC).