Educació, cultura i oci
  • Imprimeix

Educació, cultura i oci

Les activitats professionals lligades als centres d'ensenyament, la cultura i l'oci compten amb una caracterització pròpia que exigeix una formació o acreditació específica per al seu desenvolupament. A més de l'acreditació professional corresponent, aquest sector ha de tenir especialment en compte aspectes com les autoritzacions i permisos de seguretat i d'horaris dels espectacles públics.

D'altra banda, pel que fa a l'àmbit de la llengua, us oferim informació i cercadors de professionals editors, redactors, correctors, traductors i intèrprets, que us ajudaran a millorar la qualitat lingüística dels vostres documents. També podeu consultar els serveis que l'Administració ha posat a disposició de bars i restaurants perquè introdueixin el català en l'atenció i el tracte amb els clients.

Centres d'ensenyament i formació

Els centres educatius privats que imparteixen ensenyaments compresos en el sistema educatiu requereixen l'autorització administrativa per a la seva obertura i funcionament. D'altra banda, les entitats que ofereixen estudis de formació professional per a l'ocupació han d'estar inscrites en un registre específic.

Llengua i empresa

Posem a la vostra disposició els enllaços als registres de traductors i intèrprets jurats i als cercadors d'empreses i professionals de la llengua, així com guies i consells per a introduir el català a les empreses de serveis.

Empreses culturals i audiovisuals

Conegueu el procés de registre de les empreses audiovisuals, de declaració de rodatge, les subvencions, els ajuts i les plataformes de difusió internacional del sector.

Espectacles i activitats recreatives

Els espectacles públics han de complir una sèrie de condicions relatives a la naturalesa de l'activitat i han d'obtenir de l'administració les autoritzacions preceptives en matèria de seguretat, registres i horaris.

Activitats professionals de l'esport

Els professionals de l'esport s'han d'inscriure en el Registre Oficial, han de disposar de la titulació específica i han de formar part del col·legi professional corresponent.

Instal·lacions juvenils

Les cases de colònies, els albergs de joventut, les granges escola, les aules de natura i els campaments juvenils han de lliurar a l'Administració una comunicació de la seva posada en funcionament abans de l'inici de l'activitat.

Ens ajudeu a millorar?


No


       
       


Si voleu rebre resposta, podeu enviar la vostra consulta a la bústia de contacte de Canal Empresa