• Imprimeix

Traduccions i interpretacions jurades

premsa internacional

Quan presenteu documents en una llengua estrangera davant un organisme oficial, com l'Administració, un jutjat o un notari, en molts casos haureu d'aportar-ne la traducció certificada i exacta del text original.

La figura habilitada per l'Administració per a traduir documents oficials és la del traductor jurat, que afegeix a la traducció la seva signatura, segell i certificació oficials que donen fe de la fidelitat i exactitud de la traducció.

Pel que fa a la diferència entre traducció i interpretació, la traducció es refereix a les traduccions escrites, mentre que la interpretació és una traducció oral.

Podeu consultar la relació de persones inscrites al Registre de professionals de la traducció i la interpretació jurades de la Direcció General de Política Lingüística que han donat el seu consentiment per fer públiques les seves dades de contacte i les professionals (llengua i modalitat).

Els traductors jurats del català a altres llengües i viceversa estan inscrits al Registre de professionals de la traducció i la interpretació jurades de la Direcció General de Política Lingüística. S'hi poden inscriure les persones que han superat les proves d'habilitació i les que disposen d'un titulació universitària oficial de traducció i interpretació i que compleixen els requisits de formació específica establerts per al normativa.

Conegueu tota la legislació i l'evolució de l'estat de la traducció i la interpretació jurada en català.

Data d'actualització:  10.02.2015