• Comparteix a Telegram
  • Comparteix a WhatsApp
  • Imprimeix

Professionals dels vehicles i transports

Les persones que es dediquen al transport de mercaderies per carretera, de persones, o al transport sanitari han de disposar dels corresponents certificats de capacitació professional. Aquesta acreditació es pot obtenir a través de les proves de competència que es convoquen periòdicament. Els centres que ofereixen aquests cursos també han de tenir la corresponent autorització.

Pel que fa al personal dels tallers de reparació de vehicles, com a mínim una persona ha de disposar del certificat de responsable de taller. 

D'altra banda, també existeixen proves específiques de capacitació de consellers de seguretat per al transport de matèries perilloses.