Recursos

Recull d'infografies, guies i presentacions de la Finestreta Única Empresarial (FUE), l'Oficina de Gestió Empresarial (OGE) i Canal Empresa.

Llei 16/2015, de simplificació administrativa

Recursos per a tècnics municipals sobre Llei 16/2015, de simplificació administrativa

Premsa, televisió i premis

Premsa

Televisió

Premis

Data d'actualització:  13.04.2016

Feu una cerca en el contingut del web