• Imprimeix

Convocatòria d'ajuts per al desenvolupament de plans de suport a la incorporació de TIC

14/06/2018 14:06

La Cambra de Comerç de Barcelona ha publicat la convocatòria del programa InnoCámaras 2018, adreçat a pimes i autònoms de la demarcació territorial de la Cambra i donades d'alta al cens de l'IAE. Aquest programa té com a objectiu aportar solucions innovadores a partir de la combinació d'assessorament i ajuts directes a la innovació.

El programa InnoCámaras es materialitza en:

  1. Assessorament individualitzat (màx. 1.200€ per empresa)
  2. Implantació de solucions. L'empresa triarà un proveïdor que s'encarregarà del Pla personalitzat d’implantació sorgit de l’Informe de Recomanacions, i la Cambra farà el seguiment de la seva execució. Cost màxim 7.000€ (IVA no inclòs), prefinançats totalment per l'empresa beneficiària, o bé cofinançat al 40% per FEDER (màx. ajut per empresa: 2.800€)

Consulteu la descripció tècnica del Servei Diagnòstic i acompanyament InnoCámaras

El programa InnoCámaras també contempla jornades de sensibilització, fòrums, trobades empresarials i amb entitats públiques de RDI i altres accions de promoció de la innovació.

Convocatòria: Text i fitxa  /  PDF

Presentació de sol·licituds

- A través de la Seu electrònica de la Cambra de Comerç de Barcelona (el termini comença el 28 de juny)

- A les adreces físiques de la Cambra de Barcelona especificades a la convocatòria