• Imprimeix

El Registre d’Agents de la Seguretat Industrial-RASIC es farà amb tramitació exclusivament electrònica

A partir del 19 de febrer, la tramitació de la inscripció al Registre d'Agents de la Seguretat Industrial (RASIC) es farà per via telemàtica. Des del dia 19 de febrer i fins el dia 2 de març s'acceptarà la presentació dels nous formularis electrònics en paper degudament signats, però a partir del dia 5 de març la tramitació serà exclusivament electrònica.

09/02/2018 09:02

A les fitxes de tràmit de cada tipus d’empresa hi haurà la informació relativa tant al procediment de tramitació com als nous formularis. Consulteu-les a la pàgina corresponent Actuar com a Empresa Instal·ladora o bé podeu cercar-los directament a la pàgina de Tràmits

Atenció: a partir d’aquest moment totes les empreses s’han d’identificar digitalment.

Per enviar a tramitar els nous formularis, serà imprescindible disposar d’una certificació digital.
Segons qui sigui el titular de l’activitat, una persona física o una persona jurídica, es poden acceptar diferents tipus de certificats:

  • En cas de persona física, a més dels sistemes d’identificació acceptats també s’accepta la identificació a través del servei idCAT Mòbil.
  • En el cas de que es vulgui realitzar la tramitació a través d’un intermediari (gremis o gestories), el titular haurà de disposar de certificat digital de persona física o jurídica per signar el formulari (sempre ho haurà de fer la persona que s’inscriu al RASIC) i en aquest cas no serà acceptat el idCat Mòbil.

El  justificant de la inscripció estarà disponible accedint a l’opció Estat de les meves gestions de Canal Empresa.

També us informem que utilitzant l’eina de la cerca guiada de tràmits podreu trobar la informació dels tràmits que heu de fer per iniciar l’activitat.