• Imprimeix

El Registre de centres i entitats de formació del SOC passa a tramitació electrònica

05/06/2018 08:06

A partir del 05/06/2018 els tràmits d'alta, modificació de dades, comunicació de modificació de dades i baixa del Registre de centres i entitats de formació del SOC passen a ser completament electrònics.

Les sol·licituds es podran descarregar i presentar al portal de Canal Empresa, i hauran d'anar signades amb certificat digital de representant de persona jurídica o de persona física, segons la tipologia del sol·licitant.

La major part de la documentació s'introduirà prèviament al GIA.