• Imprimeix

El tràmit d'Autoritzacions d'emissió de gasos amb efecte d'hivernacle es sol·licita exclusivament per via telemàtica

20/08/2018 13:08

Ja es pot tramitar telemàticament, i de forma exclusiva, la sol·licitud d'autorització de gasos amb efecte hivernacle. 

Aquest tràmit afecta a les instal·lacions que desenvolupen les activitats i que generen les emissions especificades en l'Annex I de la Llei 1/2005. Les activitats incloses en l'Annex 1 agrupen els sectors que són grans emissors de gasos amb efecte d'hivernacle, com: empreses generadores d'electricitat,  el refinament, producció i transformació de metalls ferris, el sector del ciment, calç, vidre, ceràmica, pasta de paper i cartró.

La sol·licitud s'ha de fer abans de l'inici de l'activitat i les resolucions són comunicades als ajuntaments i a l'Oficina Española del Cambio Climático.