• Imprimeix

La Cerca Guiada de Tràmits es posa guapa

15/05/2018 10:05
Cerca guiada de tràmits

La cerca guiada de tràmits estrena nou disseny responsiu, integrant-se en l’estil de les webs gencat i Canal Empresa.

A més de facilitar-ne l’ús i adaptació a mòbils i tablet, s’hi han fet algunes millores que esperem que us agradin.

Què és la Cerca Guiada?

Les empreses i els emprenedors no són experts en tràmits, coneixen l’activitat que volen fer i esperen que l’administració els respongui clarament sobre les obligacions i tràmits que els correspon fer. Però donar resposta a aquesta pregunta no és senzill, hi ha multitud de tràmits de les tres administracions. La Cerca Guiada aprofita el coneixement acumulat en atenció presencial de les oficines OGE i dóna suport en l’inici d’activitat per a les activitats més freqüents.

El procés que cal seguir per tal que la empresa sàpiga quins son els tràmits a realitzar per executar una determinada activitat es el següent:
 

Selecció d'activitat i municipi:

L’eina parteix de la selecció de les activitats que la empresa vol portar a terme, així com la ubicació (municipi) on es realitzarà la activitat.
 

Preguntes sobre l'activitat:

A partir de les dades inicials introduïdes, s'inicia una sèrie de preguntes que l'empresari ha d'anar contestant.  La quantitat de preguntes pot variar en funció de les activitats seleccionades i de les respostes proporcionades per l'empresari.
 

Resultats:

Un cop finalitzada la ronda de preguntes, es mostren tots els tràmits inclosos en el catàleg FUE que s'han de realitzar i un diagrama de l’ordre en què es poden iniciar.

El resultat final i els tràmits mostrats, està condicionat a les respostes proporcionades en el pas anterior

Com s’hi accedeix?

La Cerca Guiada és una eina de la FUE, s’hi accedeix des de Canal Empresa i des de l’apartat de tràmits d’empresa del vostre Ajuntament si és Finestreta Única Empresarial.