• Imprimeix

Nous tràmits d'entitats esportives

09/10/2018 08:10

S'han implantat a la FUE els tràmits d'Inscripció al Registre d'Entitats Esportives i d'Adscripció en el Registre d'Entitats Esportives.


En el primer cas, es tracta d'un tràmit adreçat a les entitats esportives que tinguin seu a Catalunya, que tenen l'obligació d'inscriure's en el registre, comunicar les modificacions de les seves juntes directives i dels seus estatuts, i cancel·lar-ne la seva inscripció, si és el cas.


Es consideren entitats esportives les següents:

  • Clubs o associacions esportives
  • Associacions esportives escolars
  • Agrupacions esportives
  • Consells esportius
  • Unions esportives de clubs i associacions
  • Federacions esportives catalanes
  • Societats anònimes esportives


D'altra banda, el tràmit d'Adscripció en el Registre d’Entitats Esportives correspon a les entitats no esportives que vulguin adscriure seccions esportives i, d'aquestes, modificar la composició del seu òrgan directiu, modificar el reglament de funcionament intern o cancel·lar-ne l'adscripció.


Les modalitats de modificacions dels dos tràmits es poden fer ja telemàticament, i properament s'implantaran les modalitats d'inscripció/adscripció i cancel·lació.