• Imprimeix

Nova convocatòria d'ajuts per al finançament de les empreses d'economia social

06/11/2018 08:11

S'ha obert una nova convocatòria d'Ajuts en forma de garantia per al finançament de les empreses d'economia social.

Són ajuts per a inversions en immobilitzat material o immaterial, capitalització, circulant i bestretes per a contractes amb el sector públic.

El termini per a la presentació dels formularis de sol·licitud és del 6 de novembre de 2018 fins el 31 de desembre de 2019.