• Imprimeix

Nova versió del formulari de Presentació de la declaració responsable per a ascensors

13/09/2018 09:09

El  dia 17 de setembre de 2018 es publicarà una nova versió del formulari de Presentació de la declaració responsable per a ascensors.

La principal novetat d’aquest nou formulari és que s’elimina la signatura, ja sigui en electrònic o en manuscrit, de la Sol·licitud de la presentació de la declaració responsable (NO la del formulari de la Declaració responsable que continuarà requerint la signatura del titular de la instal·lació o del seu representant).

En el moment d’enviar a tramitar els formularis caldrà identificar- amb un certificat de persona física o de persona jurídica o amb el sistema idCATMòbil. Aquesta identificació genera a la seva vegada una signatura electrònica totalment vàlida, però que no es veu incrustada en el formulari.

L’idcatMÒBIL és una forma d’identificació d’usuaris alternatiu als certificats digitals. És un sistema àgil que permet obtenir al telèfon mòbil una contrasenya que permetrà  autenticar-se i enviar els formularis a tramitar, un cop donats d’alta a la Seu electrònica (de forma telemàtica o presencialment en una oficina OGE). El DNI associat al idcatMÒBIL haurà de ser el DNI del titular en cas de que sigui persona física, o el DNI de la persona representant que s’hagi informat al formulari, en cas de persona jurídica. Si existeix intermediari, aquest DNI correspondrà a les dades de l’intermediari.

Amb aquest nou sistema ja no caldrà  presentar "l’acusament de rebuda" signat manuscritament, la qual cosa agilitzarà i reduirà el temps de tramitació i estalviarà desplaçaments a les oficines OGE.

A partir del 17 de setembre de 2018