• Imprimeix

Noves convocatòries de Promoció Internacional de la Cambra de Comerç de Barcelona

Convocatòria d'ajuts a empreses pimes exportadores i/o potencialment exportadores de Catalunya per a la promoció a les actuacions: fira MEDI'NOV Grenoble 2018 i missió comercial a Casablanca 2018

06/02/2018 09:02

Fira MEDI’NOV Grenoble 2018

Beneficiaris:

  • Fins a un màxim de 6 PIMES, micropimes o autònoms de la Comunitat Autònoma de Catalunya
  • La convocatòria s’adreça principalment a empreses dels sectors de les tecnologies mèdiques amb interès comercial a França, valorant-se la viabilitat d'altres sectors.

Convocatòria:

El text complet de la convocatòria està a disposició de les empreses a la seu de la Cambra Oficial de Comerç, Indústria, Serveis i Navegació de Barcelona.- També es pot consultar al web de la Cambra: 

Quantia:

  • Entre tots els beneficiaris es distribuirà un import màxim de 21.480 euros en concepte de subvencions.

Termini de presentació de sol·licituds:

  • 01-02-2018 a 21-02-2018.

Model de sol·licitud de participació:Missió comercial CASABLANCA 2018

Beneficiaris:

  • Fins a un màxim de 7 PIMES, micropimes o autònoms de la Comunitat Autònoma de Catalunya
  • La convocatòria s’adreça principalment a empreses dels sector de l'alimentació amb interès comercial al Marroc, valorant-se la viabilitat d'altres sectors.

Convocatòria:

El text complet de la convocatòria està a disposició de les empreses a la seu de la Cambra Oficial de Comerç, Indústria, Serveis i Navegació de Barcelona.- També es pot consultar al web de la Cambra: 

Quantia:

  • Entre tots els beneficiaris es distribuirà un import màxim de 4.200 euros en concepte de subvencions.

Termini de presentació de sol·licituds:

  • 01-02-2018 a 21-02-2018.

Model de sol·licitud de participació:

 

Anunci convocatòries (DOGC 7548 31/01/2018)