• Imprimeix

Subvenció del Programa de mesures actives d'inserció per a persones destinatàries de la renda mínima d'inserció

17/07/2017 16:07

Entre el 15 i el 24 de juliol resta obert el termini per presentar sol·licituds per a la ‘Subvenció del Programa de mesures actives d'inserció per a persones destinatàries de la renda mínima d'inserció’, que es tramita únicament per via electrònica.

Poden presentar sol·licituds les entitats privades amb personalitat jurídica pròpia, sense ànim de lucre i amb àmbit d'actuació a Catalunya, que tinguin experiència en la realització d'accions d'inserció laboral per a col·lectius en risc o situació d'exclusió social; i els destinataris de les accions subvencionades són les persones acollides a la Llei 10/1997, de 3 de juliol, de la renda mínima d'inserció (RMI).

Tindran caràcter preferent les persones destinatàries de l'RMI que reuneixin alguna d'aquestes característiques:

  • Aquelles a les quals els resti menys temps de permanència per a esgotar el període màxim de cobrament de la renda mínima d'inserció.
  • Aquelles amb un grau d'ocupabilitat el qual es pot veure incrementat si participen en mesures actives d'inserció.
  • Les que tinguin una edat compresa entre 31 anys i 60 anys.
  • Dones, amb especial atenció a les dones víctimes de violència de gènere.
  • Aquelles que tinguin càrregues familiars.

Les persones destinatàries han d'estar inscrites en l'oficina de treball com a demandants d'ocupació no ocupades.

Les persones que participin en el programa han de venir derivades de la Secció d'Administració de la Renda Mínima d'Inserció.

Més informació