• Imprimeix

Tramitació de la inscripció al Registre de Turisme de Catalunya

29/11/2017 10:11

A partir del 4 de desembre, la tramitació de la inscripció al Registre de Turisme de Catalunya dels establiments hotelers, edificis o conjunts d’apartaments turístics, càmpings i establiments de turisme rural es farà exclusivament per via telemàtica. A les fitxes de tràmit hi ha la informació relativa a cadascun dels establiments turístics esmentats:

Hotels 

Apartaments turístics 

Càmpings

Turisme Rural 

Per descarregar el nou formulari i enviar-lo, cal disposar d’un certificat digital de persona física o de persona jurídica, segons qui sigui el titular de l’activitat. En cas de persona física  s’accepta la identificació a través del servei idCAT Mòbil. Podeu trobar més informació sobre els sistemes d’identificació acceptats.

El  justificant de la inscripció estarà disponible accedint a l’opció Estat de les meves gestions de Canal Empresa.

És important recordar que els tràmits d’inscripció al Registre de Turisme no supleixen els tràmits d’habilitació de l’activitat que s’han de fer amb caràcter previ als ajuntaments corresponents.

També us informem que utilitzant l’eina de la cerca guiada de tràmits podreu trobar la informació dels tràmits que heu de fer per iniciar l’activitat.