• Imprimeix

Tràmits de vehicles que es podran fer electrònicament

05/11/2018 08:11

A partir del 19 de novembre els següents tràmits es podran fer electrònicament:

Catalogació de vehicles històrics i autorització de la corresponent targeta ITV

Matriculació de prototipus o presèries de vehicles

Liquidar les taxes recaptades per reencunyament del número de bastidor

Comunicar la renovació d'activitat de centre tècnic de tacògrafs