• Imprimeix

S'ha actualitzat el quadre de comerç i s'hi han introduït noves modalitats

El quadre ofereix tota la informació sobre els documents i tràmits relacionats amb l'inici de l'activitat econòmica dels establiments comercials i el canvi de titularitat dels comerços.

08/06/2017 09:06
actualitzat-quadre-comerc-noves-modalitats

S'ha actualitzat el quadre orientatiu per a establiments comercials i s'han afegit aclariments sobre la modalitat d'inici d'activitat. A més a més, s'hi ha introduït la nova modalitat de canvi de titular, tenint present la ubicació i la superfície de l'activitat comercial de cada cas.

Aquests canvis s'han fet arran de la modificació de la tramitació i règims d'intervenció dels equipaments comercials, introduïda per l'entrada en vigor de la Llei 5/2017, del 28 de març, de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector públic i de creació i regulació dels impostos sobre grans establiments comercials, sobre estades en establiments turístics, sobre elements radiotòxics, sobre begudes ensucrades envasades i sobre emissions de diòxid de carboni.