• Imprimeix

S'ha aprovat el calendari definitiu d'obertura de comerços per al 2017

La Generalitat ha aprovat el calendari definitiu d'obertura comercial autoritzada per al 2017. Els dies 8 de gener, 2 de juliol, 1 de novembre i 6, 8, 10, 17 i 24 de desembre de 2017, seran festius d'obertura autoritzada, d'acord amb la normativa vigent d'horaris comercials.

05/01/2017 13:01

El Departament d’Empresa i Coneixement estableix un total de vuit festius anuals, dels quals els ajuntaments tenen potestat per a substituir-ne fins a dos.

Més d'un centenar d’ajuntaments han afegit o modificat el calendari de festius amb obertura comercial autoritzada per al 2017. El consistori de Barcelona ha establert que els comerços de la ciutat podran obrir al públic els dies 8 de gener, 23 d’abril, 2 de juliol, 1 de novembre i 3, 6, 8, 10, 17 i 24 de desembre de 2017. Pel que fa a la resta de municipis, podeu consultar la llista de festes locals en la resolució EMC/2915/2016, de 21 de desembre, publicada al DOGC.

Respecte als dos dies festius addicionals d’obertura comercial autoritzada que poden fixar els ajuntaments, en el cas dels consistoris que no hagin designat cap data específica, s’entendran com a dates escollides i aplicables en els seus àmbits territorials el 12 d’octubre i el 3 de desembre de 2017. D'altra banda, la Llei d’horaris comercials afegeix dos dies més al calendari comercial, que els municipis han de fixar amb l'acord dels comerciants i en funció del màxim aprofitament comercial.

Més informació:

•Calendari festiu per municipi: Consulteu els canvis i les dates afegides al calendari general dels vuit festius amb obertura comercial autoritzada que han efectuat diversos municipis, així com el calendari definitiu que els és aplicable per a l'any 2017.

•Tipus de comerç: Podeu consultar la guia pràctica d’horaris comercials per a saber quin calendari d’obertura s’aplica a cada tipus de comerç.