FUE
 • Imprimeix

Finestreta única empresarial

El Consell Executiu ha aprovat el dimarts, 8 de gener de 2019 el nou Pla de la Finestreta Única Empresarial (FUE) 2019-2021 on, mantenint  les pimes, autònoms i emprenedors al centre de les polítiques públiques, s’impulsa un servei públic digital, transparent i simple per a les gestions i la tramitació.

 • El nou Pla preveu la modificació de la llei 16/2015 per simplificar encara més els règims d’intervenció. A més, introduirà mesures per fer possible que l’empresari només hagi d’aportar les dades una única vegada.
 • Així mateix s’oferirà un nou servei d’informació i gestió de finançament per les empreses i es donarà atenció prioritària als projectes d’implantació empresarial que puguin ser estratègics per l’economia i l’ocupació a Catalunya.
 • Actualment, la Finestreta Única Empresarial ja és present al 97% dels municipis de Catalunya i ofereix servei al 77% de la població

 

 

 

La Finestreta Única Empresarial (FUE) és el punt de referència únic dels emprenedors, empresaris i intermediaris en la seva relació amb l'Administració.

És l'espai físic o virtual des d'on podeu fer totes les gestions necessàries per desenvolupar la vostra activitat, amb independència de l'Administració responsable.

Aquest nou plantejament en la relació entre l’Administració i les empreses i els ciutadans té les característiques següents:

Integració de serveis i tramitació unificada
Incorpora tots els tràmits i serveis que les empreses necessiten per a realitzar la seva activitat al llarg de tot el seu cicle de vida.

Multiadministració
Ofereix tots els tràmits administratius, independentment de l’administració responsable del tràmit.

Multicanalitat
Els serveis s’ofereixen a través del canal escollit per l’empresari, tot i que es prioritza l’electrònic.

Estandarització
La finestreta única estandaritza i homogeneïtza les gestions.

Celeritat i eficiència
Fomenta la resolució immediata.

En xarxa
Empra un model col·laboratiu de prestació de serveis que preveu acords de col·laboració amb les unitats competents dels tràmits.

Les principals línies d’actuació del Pla de la Finestreta Única Empresarial (FUE) per al període 2015-2017 eren:

 • Aprofundir en el canvi de model de la relació entre les empreses i l’Administració. 
 • Consolidar i incrementar el catàleg de tràmits de la FUE. 
 • Implantar la FUE al món local. 
 • Consolidar i millorar els serveis que ofereixen Canal Empresa i les altres solucions corporatives. 
 • Donar a conèixer el model de relació entre empreses i Administració.

Així doncs, el Pla donava continuïtat al Pla d'Implantació de la FUE (2011-2014), amb l'objectiu de reduir les barreres administratives a les empreses i a l'emprenedoria i facilitar la posada en marxa d'activitats econòmiques.

La valoració final del Pla és la següent (fer clic a sobre de la imatge):

R_Tancament pla FUE 2015-2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El Pla d’implementació de la Finestreta Única Empresarial (FUE) per al període 2011-2014 tenia com a principals objectius i característiques:

 • Impulsar un canvi de model de relació entre les empreses i l’Administració que faciliti l’activitat econòmica i es basi en la confiança en la tasca de l’empresariat.
 • Afegir-se als elements ja existents en el procés de millora de prestació dels serveis a les empreses i la ciutadania, en general, i de l’impuls dels mitjans electrònics, en particular.

 

Balanç del període:

El Pla per a la Implantació de la Finestreta Única Empresarial es va executar d'acord amb el previst. 

Resultats FUE 2014

Des del punt de vista quantitatiu

- 428 tràmits multicanals incorporats a la FUE.
- 78 tràmits amb proposta d'eliminació.
- 14 ajuntaments adherits.
- 77 ajuntaments han aprovat les ordenances municipals tipus relatives a la tramitació d'activitats.

Des del punt de vista qualitatiu

A nivell extern

- Es poden gestionar de forma unificada 395 tràmits, el 70 % dels tràmtis que afecten l'activitat econòmica.

A nivell de la Generalitat

- S'ha assumit internament la necessitat d'un canvi en el model de relació amb les empreses.
- S'ha fomentat una cultura d'anàlisi.
- S'ha aconseguit una transformació organitzativa de molt abast.