FUE
  • Imprimeix

Tramitació d'activitats empresarials al món local

Tràmits municipals d'activitats empresarials

En aquest espai trobareu la informació de tràmits municipals relacionats amb l'activitat empresarial i l'accés a la seva tramitació.

La posada en marxa d'una activitat empresarial en el territori requereix d'un seguit de tràmits municipals. El desenvolupament d'aquesta activitat i el seu grau d'afectació en l'entorn més proper, és a dir:

- els efectes que té sobre el medi ambient i les persones,

- els efectes sobre la convivència veïnal i

- els efectes sobre la seguretat de les persones, els béns, i el medi,


determinen com hi intervé l'Administració. És a dir, en funció d'on s'ubiqui l'activitat i la incidència que tingui tindrà associats uns tràmits concrets.

Activitats innòcues o de baix risc


Si voleu iniciar o modificar una activitat relacionada amb la construcció, els serveis administratius, els serveis personals, l'hostaleria, la restauració o el comerç, heu de fer el tràmit següent de competència municipal i disposar de la documentació següent per legalitzar el vostre establiment:

  1. Per a activitats innòcues, heu de signar i presentar una Declaració responsable davant l'Administració. Cal que conserveu el certificat tècnic signat per un tècnic competent, que és el document que us oferim en l'enllaç següent.

  2. Per activitats de baix risc, heu de signar i presentar una Comunicació prèvia d'obertura davant l'Administració. Cal que presenteu el certificat tècnic signat per un tècnic competent, que és el document que us oferim en l'enllaç següent.

 Descarregueu-vos el certificat per a fer la declaració responsable de les activitats econòmiques innòcues.

Tant la Declaració responsable com la Comunicació prèvia són tràmits de finalització immediata, en el sentit que el titular no ha d'esperar la resposta de l'Administració i pot iniciar la seva activitat un cop les presenta i paga les taxes corresponents. El control per part de l'Administració serà posterior.

Podeu consultar el detall de les activitats afectades per la Llei de Simplificació en aquesta taula. 

Altres tràmits municipals


Podeu consultar la Taula de classificació de la Llei de Simplificacio + Incendis + LPCA + Espectacles per conèixer quins tràmits municipals estan associats a les activitats no afectades per la Llei de Simplificació, és a dir que no són innòcues o de baix risc. Podeu fer també una consulta prèvia de classificació de l'activitat al vostre ajuntament, en el cas que aquest s'hagi adherit a la Finestreta Única Empresarial.

 

Data d'actualització:  31.10.2016