• Imprimeix

Empreses que han fet un tràmit de manera electrònica
No

No he entès què havia de fer
No he pogut emplenar o validar el formulari
He tingut problemes amb el certificat digital

No

No n'he tingut