• Imprimeix

Interreg Europa PURE COSMOS

 

El programa Interreg Europa ajuda les administracions públiques locals i regionals de tot Europa a desenvolupar i oferir millors polítiques d'inversió. Alhora, el programa vetlla per aconseguir la màxima rendibilitat dels 359 milions d'euros finançats pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) per al període 2014-2020. L'Oficina de Gestió Empresarial (OGE) hi participa en nom del Departament d'Empresa i Coneixement de la Generalitat. Interreg Europa ofereix l'oportunitat de compartir idees i experiències sobre les polítiques públiques a través del suport financer a les accions destinades a:

  • Reforçar la recerca i la innovació, millorar la competitivitat de les PIME.
  • Donar suport al canvi cap una economia baixa en carboni, protegir el medi ambient i promoure l'ús eficient dels recursos.

 

El projecte PURE COSMOS integra dos dels grans desafiaments que afronta la UE:

  • La necessitat d'estimular i donar suport a les PIME
  • La necessitat de reduir el pes de l'administració pública.

El projecte té l'objectiu de millorar l'eficàcia dels ajuts públics per a les PIME en un 15%, reduir els costos en un 10% i millorar de la qualitat en un 20%.

A més, està especialment dirigit als emprenedors d'edats compreses entre els 25 i els 40 anys.PURE COSMOS se centra en el paper que les administracions públiques poden exercir en la millora de la competitivitat de les PIME. Per tal d'assolir aquest objectiu, porta a la pràctica les següents accions:

· Afavoreix que el clima de negocis sigui transparent i fiable.

· Dóna suport a les necessitats de les PIME.

· Promou la modernització dels serveis públics.

Actuacions

El projecte estudia el paper de l’Administració en la millora de la competitivitat de les PIME i la millora de les polítiques regionals a través de nous projectes innovadors i de la millora de la governança, de manera que les diferents parts interessades acordin solucions comunes. Això s'assolirà mitjançant:

1. La identificació i l'oferta que cada soci del projecte fa dels seus experts que, en cas de ser sol·licitats, ajudaran els altres a avaluar els seus plans.

2. L'organització per part de cada soci d'una trobada i la sol·licitud de la participació d’experts aliens per poder avaluar el seu propi projecte.

3. El compromís d'implicar les PIME en els treballs.

4. La identificació de bones pràctiques que millorin aquests plans, estudiant-los mitjançant visites al lloc on s'estan implantant i important-los a través de tallers especials i Plans d'Acció Regional.

La participació de Catalunya en el projecte europeu INTERREG EUROPA - PURE COSMOS se centra en l'avaluació de la Finestreta Única Empresarial (FUE), una iniciativa que el Govern català impulsa des de 2011 orientada a simplificar els tràmits administratius que afecten a les petites i mitjanes empreses, apostant per la via telemàtica i la interoperabilitat entre administracions, amb la voluntat d’oferir un canal únic i àgil de relació dels empresaris i autònoms amb les administracions. 

Línies de treball

Les línies de treball que la Generalitat té previst aportar al projecte estan orientades a assolir els següents objectius: 

1. Digital per defecte: el canal electrònic ha de ser el canal de comunicació per defecte entre empreses I administració d’aquesta manera també s’aconseguirà que la comunicació entre les diferents unitats implicades sigui totalment electrònica.

2. Només una vegada: la interoperabilitat de dades entre l’administració de la Generalitat i l’administració local permetrà que l’empresari comuniqui tan sols una vegada i en un únic pas les dades relatives a la seva activitat. Aquesta comunicació ha de contenir tots els requeriments que necessiten els diferents organismes competents.

3. Incrementar els serveis a les empreses: es desenvoluparan solucions tecnològiques que permetin la comunicació massiva de dades de forma àgil i fàcil.

4. Ara obrir és més fàcil, els serveis de la FUE s’han de difondre entre el sector empresarial a través dels diferents canals de comunicació disponibles.

Aquestes línies de treball, a banda de donar visibilitat al projecte de FUE a Europa, permetran implantar nous serveis i millorar els existents, assegurant l’estandardització dels processos en totes les administracions de forma que s’incrementarà la competitivitat de les PIME catalanes.

Identificació i posada a disposició d'experts

Com a soci participant, la Generalitat ha d'identificar en el nostre territori experts en les matèries i temes propis del projecte. Aquests experts hauran de lliurar-nos un currículum que serà posat a disposició de la resta de socis. Els socis poden sol·licitar la visita dels nostres experts en funció del seu projecte, de les seves necessitats i dels temes que els interessi tractar.

A més de Catalunya, aquest projecte està coparticipat per les següents institucions i administracions:

· Ajuntament de Gènova (IT) – Líder del projecte.

· Ajuntament de Florència (IT).

· Govern del Comtat de Hajdú-Bihar (HU).

· Banc de Desenvolupament de Saxònia-Anhalt (DE).

· Ajuntament Birmingham (UK).

· Autoritats locals de l’Agència de Desenvolupament de l'Est de Tessalònica (ANATOLIKI SA) (GR).

· Regió d’Ústí (CZ).

· Generalitat de Catalunya.

  

Avaluacions d'experts

Cada soci del projecte identifica una política a millorar i organitza una trobada amb la participació d'experts de la resta de regions per poder avaluar el seu propi projecte i detectar accions de millora

Visites d'estudi

Cada soci identifica bones pràctiques que millorin els plans implantats, estudiant-los mitjançant visites al lloc on s’estan implantant i important-los a través de tallers especials i que posteriorment, permetran incorporar-los en els Plans d'Acció Regional o Local

Tallers d'importació

A partir de les bones pràctiques identificades dintre del projecte, cada soci té oportunitat de realitzar tallers especialitzat amb un tema concret d'una pràctica, convidar al soci expert que l'ha implantat i per tant, buscar la viabilitat per incorporar-lo en el seu pla d'acció regional.