• Comparteix a Telegram
  • Comparteix a WhatsApp
  • Imprimeix

Reclamacions per impulsar l'activitat econòmica

20440 - 20440_Reclamacions per impulsar l'activitat econòmica Departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda canalempresaweb

És un mecanisme d'informació per a la reducció d'obstacles previst a la normativa vigent en matèria de simplificació administrativa i d'impuls de l'activitat econòmica.

La ciutadania en general i també els operadors econòmics poden formalitzar una reclamació en relació amb qualsevol disposició, acte o actuació de les administracions públiques que considerin que obstaculitza l'exercici d'una activitat econòmica com a conseqüència de l'incompliment d'algun dels preceptes normatius vigents en matèria de simplificació administrativa.

Aquest mecanisme també preveu la possibilitat de formular consultes relatives a la interpretació de la diferent normativa sectorial.

Llegiu-ne més
  • A la ciutadania en general.
  • A les persones físiques i jurídiques que exerceixen alguna de les activitats a què fa referència la Llei de simplificació administrativa.
  • A les corporacions, col·legis professionals, organitzacions i associacions que actuen en representació de les persones físiques o jurídiques que exerceixen alguna de les activitats previstes a la normativa.
Què necessiteu fer?
20440

Data actualització  29.09.2016