• Imprimeix

Comunicació d'aeròdrom eventual

Mobilitat i transport 11048 - Comunicació d'aeròdrom eventual Departament de Territori i Sostenibilitat canalempresaweb

Les aeronaus dedicades a operacions de prevenció, vigilància i extinció d'incendis, a treballs aeris, activitats recreatives o altres d'anàlogues que utilitzin superfícies conegudes per a l'aterratge i enlairament que no siguin aeròdroms d'ús restringit o d'ús públic, ho han de comunicar a l'òrgan competent en aquesta matèria.

Llegiu-ne més

A institucions, companyies, empreses o particulars que operin en una superfície apta per a l’ús d’aeronaus que, segons el parer de l’operador, reuneix les condicions mínimes per a la seguretat de les operacions i la utilització del qual, excepte quan es tracti d’operacions d’emergències, no excedeixi les 40 operacions anuals, sense sobrepassar 15 al mes.

Què necessiteu fer?

Introduïu el vostre municipi per obtenir els passos/tràmits a seguir

29af09bb56d7d310VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD
11048

Data actualització 04.10.2017