• Imprimeix

Comunicació d'aeròdrom eventual

Mobilitat i transport 11048 - Comunicació d'aeròdrom eventual Departament de Territori i Sostenibilitat canalempresaweb

Les aeronaus dedicades a operacions de prevenció, vigilància i extinció d'incendis, a treballs aeris, activitats recreatives o altres d'anàlogues que utilitzin superfícies conegudes per a l'aterratge i enlairament que no siguin aeròdroms d'ús restringit o d'ús públic, ho han de comunicar a l'òrgan competent en aquesta matèria.

Llegiu-ne més

A institucions, companyies, empreses o particulars que operin en una superfície apta per a l’ús d’aeronaus que, segons el parer de l’operador, reuneix les condicions mínimes per a la seguretat de les operacions i la utilització del qual, excepte quan es tracti d’operacions d’emergències, no excedeixi les 40 operacions anuals, sense sobrepassar 15 al mes.

Què necessiteu fer?
29af09bb56d7d310VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD
11048

Data actualització 04.10.2017