• Imprimeix

Comunicació per actuar com a taller de reparació de vehicles automòbils

9733 - Comunicació per actuar com a taller de reparació de vehicles automòbils Departament d'Empresa i Coneixement canalempresaweb

Els tallers de reparació de vehicles automòbils, per iniciar la seva activitat han de presentar una comunicació prèvia d'incorporació al Registre dels Agents de la Seguretat Industrial a Catalunya (RASIC), a la branca de tallers de reparació de vehicles automòbils. També cal que comuniquin els canvis substancials que es puguin produir.

Llegiu-ne més

Als establiments industrials en els quals s’efectuen operacions de manteniment, de restitució de les condicions normals de l’estat i del funcionament dels vehicles automòbils o d’equips i components d’aquests.

Què necessiteu fer?
783907ac06daa31007ac06daa3108d0c1e0aRCRD
9733

Data actualització 08.03.2016