• Imprimeix

Comunicació per exonerar les empreses de sotmetre's a l'auditoria del sistema de prevenció

9256 - Comunicació per exonerar les empreses de sotmetre's a l'auditoria del sistema de prevenció Departament de Treball, Afers Socials i Famílies canalempresaweb

Aquesta comunicació exonera a les empreses que reuneixen unes determinades característiques de l'obligació de sotmetre el seu sistema de prevenció al control d'una auditoria externa.

Llegiu-ne més

A les empreses de fins a cinquanta treballadors/ores les activitats de les quals no estiguin incloses en l'annex I, del Reial decret 39/1997, de 17 de gener, i en els quals l'eficàcia del sistema preventiu resulti evident sense necessitat de recórrer a una auditoria pel limitat nombre de treballadors i l'escassa complexitat de les activitats preventives.

Què necessiteu fer?
04790c4ea1c9a3100c4ea1c9a3108d0c1e0aRCRD
9256

Data actualització 10.08.2011