• Imprimeix

Comunicació prèvia i registre d'instal·lacions juvenils

65 - Comunicació prèvia i registre d'instal·lacions juvenils Departament de Treball, Afers Socials i Famílies canalempresaweb

Per posar en funcionament una instal·lació juvenil cal comunicar prèviament el fet a l’administració competent i signar una declaració responsable. L’administració inscriurà aquesta comunicació al registre.

El procediment permet també comunicar qualsevol modificació de les característiques, de la titularitat o de la situació administrativa de la instal·lació.

S'entenen com a instal·lacions juvenils les cases de colònies, els albergs de joventut, les granges escola, les aules de natura i els campaments juvenils.

Llegiu-ne més

La competència està delegada a tots els consells comarcals de Catalunya.

La Direcció General de Joventut ofereix un servei d'assessorament tècnic a les persones titulars, als tècnics i a les administracions implicades.

Més informació: http://jove.cat/instal

A qualsevol persona física o jurídica que vulgui obrir una instal·lació juvenil o que sigui titular d'una instal·lació juvenil ja inscrita.
f8c8b650ebc8a310b650ebc8a3108d0c1e0aRCRD
65

Data actualització 19.07.2017