• Imprimeix

Comunicació prèvia municipal d'establiments no permanents desmuntables (tràmit municipal)

11349 - Comunicació prèvia municipal d'establiments no permanents desmuntables canalempresaweb

S'entén per establiment obert al públic no permanents desmuntables els locals o les construccions conformats per estructures desmuntables o per instal·lacions fixes portàtils, constituïdes per mòduls o elements metàl·lics, de fusta o de qualsevol altre material que permeti operacions de muntatge, desmuntatge o trasllat, amb caràcter itinerant o sense. Poden ser coberts totalment o parcialment i oberts o tancats.

Les persones o empreses interessades en l'obertura d'un establiment no permanent desmuntable, han de posar en coneixement de l'ajuntament els requisits o elements relatius a l'obertura d'un establiment d'aquest tipus on es preveu celebrar espectacles públics o activitats recreatives.

Llegiu-ne més

Poseu el municipi on voleu fer l'activitat en el cercador que trobareu més avall. Si l'ajuntament és FUE podreu iniciar el tràmit. En cas contrari, us adreçarem al web de l'ajuntament.

A les persones físiques o jurídique que volen obrir un establiment, local o construcció, no permanent desmuntable, per a realitzar-hi espectacles públics o activitats recreatives.

Què necessiteu fer?
11349

Introduïu el vostre municipi per obtenir els passos/tràmits a seguir

25ae9f48ad146410VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD
11349

Data actualització 30.07.2015