Constitució d'una Societat Limitada (SL) o Societat Limitada Nova Empresa (SLNE)

20058 - Constitució d'una Societat Limitada (SL) o Societat Limitada Nova Empresa (SLNE) Ministerio de Industria, Energía y Turismo canalempresaweb

Ambdues societats són de caràcter mercantil en les quals, la responsabilitat davant terceres parts, està limitada al capital aportat

A més a més, les dues societats es diferencien en el termini de constitució que, en el cas de la SLNE és de 24h, mentre que  en el de l'SL és de 4 o 5 dies, depenent del Certificat negatiu de denominació social que ha d'emetre el Registre Mercantil Central.

Llegiu-ne més

El portal de tramitació, CIRCE, ens informa que degut a incidències tècniques ha estat desactivada la SLNE de forma temporal, motiu pel qual no podran constituir-se actualment aquest tipus d’empresa mitjançant el DUE.

 

Cal tenir en compte que:

Un cop feta la tramitació presencial a l'Oficina de Gestió Empresarial, els socis només hauran de personar-se davant el notari, que s'encarregarà de seguir amb la tramitació telemàtica amb el Registre Mercantil Provincial, l'Agència Tributària de Catalunya, l'Agència Estatal Tributària i la Tresoreria General de la Seguretat Social. Aquesta tramitació comporta l'alta en aquestes administracions, que us enviaran d'ofici la documentació sense que hagueu de desplaçar-vos.

Què necessiteu fer?
20058

Data actualització  26.01.2015