• Imprimeix

Declaració responsable d'obertura d'establiment (tràmit municipal)

11089 - Declaració responsable d'obertura canalempresaweb

Per a activitats innòcues, d’acord amb la Llei de simplificació de l’activitat administrativa de l’Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d’impuls de l’activitat econòmica.

Mitjançant la Declaració responsable d'obertura la persona interessada posa en coneixement de l’Administració l’inici d’una activitat econòmica innòcua, de les incloses en l’Annex I de la Llei de simplificació (vegeu columna corresponent a “Declaració responsable” de la taula tècnica), i declara, sota la seva responsabilitat, que compleix els requisits establerts per la normativa vigent per a l’exercici de l’activitat, que disposa d’un certificat tècnic justificatiu i que es compromet a mantenir-ne el compliment durant el seu exercici.

Llegiu-ne més

Poseu el municipi on voleu fer l'activitat en el cercador que trobareu més avall. Si l'ajuntament és FUE podreu iniciar el tràmit. En cas contrari, us adreçarem al web de l'ajuntament.

A la persona física o jurídica que vol exercir una o diverses activitats en un mateix centre o establiment, o al seu representant legal. En aquest cas s'ha de declarar la representació amb la qual s’actua.

Què necessiteu fer?
11089

Introduïu el vostre municipi per obtenir els passos/tràmits a seguir

e3b434327046e310VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD
11089

Data actualització 01.02.2016