• Imprimeix

Declaració d'excepcionalitat i aprovació de les mesures alternatives al compliment de la quota de reserva del 2% a favor de persones amb discapacitat

20290 - Declaracio_excepcionalitat_quota_reserva_2percent Departament de Treball, Afers Socials i Famílies canalempresaweb

Les empreses públiques i privades, de 50 o més persones treballadores, que no tinguin contractat un nombre de persones amb discapacitat corresponent al 2% o més de la plantilla total, han de sol·licitar una declaració d'excepcionalitat i l'autorització de mesures alternatives, en els supòsits següents:

  1. Quan el no compliment de la quota esdevingui com a conseqüència de la impossibilitat de realitzar la contractació de la persona treballadora amb discapacitat mitjançant una oferta d'ocupació a les Oficines de Treball del Servei Públic d'Ocupació de Catalunya, o agències de col·locació (en un termini de 2 mesos des de l'oferta d'ocupació).
  2. Quan hi hagi, i així ho acrediti l'empresa obligada, especials dificultats, de caràcter productiu, organitzatiu, tècnic o econòmic, per poder contractar persones treballadores amb discapacitat.

Les empreses poden sol·licitar la modificació de la resolució de declaració d'excepcionalitat i sol·licitar l'autorització de noves mesures alternatives (tràmit que implica una resolució complementària d'autorització).

A principis de cada any, les empreses han de presentar les memòries sobre el compliment de les mesures alternatives autoritzades. 

Llegiu-ne més
20290

Data actualització 16.01.2018