• Imprimeix

Denúncia per conductes prohibides en l'àmbit de la competència

4136 - Denúncia per conductes prohibides en l'àmbit de la competència Autoritat Catalana de la Competència canalempresaweb

La Llei de defensa de la competència vetlla perquè es garanteixi un funcionament correcte del mercat; un dels mecanismes de què es dota per aconseguir-ho és la prohibició de determinades conductes: acords entre operadors econòmics amb l'objectiu de restringir o falsejar la competència, o que produeixen o poden produir aquest efecte; l'abús d'una posició dominant o el falsejament de la lliure competència per actes deslleials. La prohibició d’aquests comportaments contribueix a aconseguir una competència efectiva en el mercat i, consegüentment, beneficis per als consumidors en termes de preu, qualitat de productes i serveis, innovació, etc.

Llegiu-ne més

A ciutadania, empreses i entitats.

Qualsevol persona física o jurídica, tant si és part interessada com si no ho és, pot denunciar conductes que s'ajustin a les que preveu, com a prohibides, la Llei 15/2007, de 3 de juliol, de defensa de la competència.

Això no obstant, s’ha de tenir en compte que els procediments que es desenvolupen a l’empara de la regulació en matèria de defensa de la competència no tenen com a objecte la defensa directa dels drets dels consumidors i dels usuaris, sinó la defensa de la competència en els casos en què es consideri que l'interès públic es pot veure afectat .

Què necessiteu fer?
26592455ee19a3102455ee19a3108d0c1e0aRCRD
4136

Data actualització 05.10.2017