• Imprimeix

Marca nacional

10232 - Marca nacional Departament d'Empresa i Coneixement canalempresaweb

El registre de marca és el títol que concedeix el dret exclusiu a la utilització d'un signe per a la identificació d'un producte o un servei al mercat.
Una marca es un signe que permet diferenciar els productes o serveis d'una empresa dels de les altres. Pot consistir en paraules, lletres, números, dibuixos, formes, colors o combinacions d'aquests elements.
El registre de marca té una durada de 10 anys i és renovable. La marca nacional atorga protecció dins l'àmbit territorial espanyol. 

Llegiu-ne més

Les marques es registren a l'Oficina Española de Patentes y Marcas, però la sol·licitud es pot tramitar a través de l'OGE.

D’acord amb l’article 11.9 de la Llei 17/2001, de 7 de desembre, de marques (BOE núm. 294, de 8 de desembre, i suplement en català núm. 1, d'1 de gener de 2002), tant la sol·licitud com els altres documents que s'hagin de presentar a l'Oficina Espanyola de Patents i Marques han d'estar redactats en castellà. A les comunitats autònomes on també hi hagi una altra llengua oficial, els documents esmentats, a més de redactar-se en castellà, es poden redactar en la llengua de la comunitat autònoma.
d0d907ac06daa31007ac06daa3108d0c1e0aRCRD
10232

Data actualització 24.02.2017