• Comparteix a Telegram
  • Comparteix a WhatsApp
  • Imprimeix

Obtenció de dades registrals d'una fundació

6354 - Obtenció de dades registrals d'una fundació Departament de Justícia canalempresaweb

El Registre de fundacions és públic i assumeix funcions de qualificació, inscripció i certificació. La publicitat del Registre es fa efectiva en suport electrònic o en paper, segons les modalitats següents:

- Certificació de dades registrals
- Notes simples i còpies certificades
- Fotocòpies dels comptes anuals
- Llistats

Llegiu-ne més
Què necessiteu fer?
c588110dfd0ba310110dfd0ba3108d0c1e0aRCRD
6354

Data actualització 11.02.2019