Obtenció de dades registrals d'una fundació

6354 - Obtenció de dades registrals d'una fundació Departament de Justícia canalempresaweb

El Registre de fundacions és públic i assumeix funcions de qualificació, inscripció i certificació. La publicitat del Registre es fa efectiva en suport electrònic o en paper, segons les modalitats següents:

- Certificació de dades registrals
- Notes simples i còpies certificades
- Fotocòpies dels comptes anuals
- Llistats

Llegiu-ne més

Aquest tràmit només el podeu fer presencialment si sou un particular.

Els autònoms, professionals, empreses, entitats i altres col·lectius heu de tramitar per internet amb certificat digital. La documentació que aporteu fora d’aquest canal no es tindrà en compte ni es computarà a efectes de data de presentació.

A qualsevol persona física o jurídica.

Què necessiteu fer?
c588110dfd0ba310110dfd0ba3108d0c1e0aRCRD
6354

Data actualització  22.10.2020