• Comparteix a Telegram
  • Comparteix a WhatsApp
  • Imprimeix

Pla de treball amb risc d'amiant

5442 - Pla de treball amb risc d'amiant Departament de Treball, Afers Socials i Famílies canalempresaweb

Les empreses que hagin de dur a terme activitats o operacions en les quals el seu personal s'exposi, directa i indirectament, al contacte amb fibres d'amiant o amb materials que en continguin, abans d'iniciar-les han de presentar i tenir aprovat un Pla de treball per l'Autoritat laboral del lloc on s'hagin d'efectuar els treballs.
Els plans de treball amb risc d'amiant s'estableixen per controlar i executar les operacions amb riscos per als treballadors/ores derivats de l'amiant o de materials que en continguin.

Llegiu-ne més
Què necessiteu fer?
20480c4ea1c9a3100c4ea1c9a3108d0c1e0aRCRD
5442

Data actualització 26.10.2016