• Imprimeix

Presentació de la declaració responsable per a ascensors (posada en servei, modificacions i baixa)

11397 - Presentacio de la declaracio responsable per a ascensors Departament d'Empresa i Coneixement canalempresaweb
Per a la posada en funcionament, la modificació o la baixa d’ascensors ubicats a Catalunya, els titulars d'aquestes instal·lacions han de presentar a l’Administració una declaració responsable en la qual manifestin que compleixen els requisits preceptius.
Llegiu-ne més

Nova versió dels formularis. En aquesta pàgina trobareu més informació sobre les novetats que incorpora.
L'eina de tramitació no accepta versions anteriors d'aquests documents. En aquest sentit, cal que cada vegada que els hàgiu d'utilitzar us els descarregueu.

D'acord amb la Instrucció 1/2016, de 8 de març, de la Direcció General d’Energia, Mines i Seguretat Industrial, els ascensors en ús amb velocitat màxima superior a 0,15 m/s, instal·lats amb anterioritat a l'entrada en vigor del Reial decret 1314/1997, d'1 d'agost (1 de juliol de 1999), i no inscrits al RITSIC, un cop realitzada la inspecció periòdica amb resultat favorable han de presentar la declaració responsable per a la posada en servei de la instal·lació, indicant en la casella corresponent que es tracta d'una instal·lació en ús no inscrita.

Què necessiteu fer?

Introduïu el vostre municipi per obtenir els passos/tràmits a seguir

e6f26f1722187410VgnVCM2000009b0c1e0aRCRD
11397

Data actualització 14.12.2016