Presentació de la declaració responsable per a ascensors (posada en servei, modificacions i baixa)

11397 - Presentacio de la declaracio responsable per a ascensors Departament d'Empresa i Coneixement canalempresaweb

Per a la posada en funcionament, la modificació o la baixa d’ascensors ubicats a Catalunya, els titulars d'aquestes instal·lacions han de presentar a l’Administració una declaració responsable en la qual manifestin que compleixen els requisits preceptius. 

Llegiu-ne més

Aquest tràmit només es pot fer per internet. La documentació que aporteu per un altre canal no es tindrà en compte ni es computarà a efectes de data de presentació.

Per garantir que esteu fent servir la darrera versió dels formularis en el moment de la tramitació, cal que cada vegada que els hagueu d'utilitzar us els descarregueu. En aquest sentit, si reutilitzeu els documents utilitzats en altres tràmits, es pot donar el cas que en presenteu una versió obsoleta.

Als titulars d’ascensors ubicats a Catalunya.

e6f26f1722187410VgnVCM2000009b0c1e0aRCRD
11397

Data actualització  14.12.2016