Presentació de la declaració responsable per a instal·lacions d’equips a pressió (posada en servei, modificacions i baixa)

11442 - Presentació de la declaració responsable per a instal·lacions d’equips a pressió (posada en servei, modificacions i baixa) Departament d'Empresa i Coneixement canalempresaweb

Per a la posada en funcionament, la modificació o la baixa d’instal·lacions d’equips a pressió ubicades a Catalunya, els titulars d’aquestes instal·lacions han de presentar a l’Administració una declaració responsable en la qual manifestin que compleixen els requisits preceptius.

Llegiu-ne més

Aquest tràmit només es pot fer per internet. La documentació que aporteu per un altre canal no es tindrà en compte ni es computarà a efectes de data de presentació.

Per garantir que esteu fent servir la darrera versió dels formularis en el moment de la tramitació, cal que cada vegada que els hageu d’utilitzar us els descarregueu. Si reutilitzeu els documents per altres ocasions es pot donar el cas que presenteu una versió obsoleta.

a46973bf93069410VgnVCM2000009b0c1e0aRCRD
11442

Data actualització  09.12.2020