Presentació de la declaració responsable per a instal·lacions elèctriques d'alta tensió (posada en servei, modificacions i baixa)

11448 - Presentació de la declaració responsable per a instal·lacions elèctriques d’alta tensió (posada en servei, modificacions i baixa) Departament d'Empresa i Coneixement canalempresaweb

Per a la posada en funcionament, la modificació o la baixa d'instal·lacions elèctriques d'alta tensió ubicades a Catalunya, els titulars d'aquestes instal·lacions han de presentar a l'Administració una declaració responsable en la qual manifestin que compleixen els requisits preceptius.

Llegiu-ne més

Per garantir que esteu fent servir la darrera versió dels formularis en el moment de la tramitació, cal que cada vegada que els hagueu d'utilitzar us els descarregueu. En aquest sentit, si reutilitzeu els documents utilitzats en altres tràmits, es pot donar el cas que en presenteu una versió obsoleta.

Què necessiteu fer?
03b242019d879410VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD
11448

Data actualització  14.10.2015