• Imprimeix

Presentació de la declaració responsable per a instal·lacions elèctriques d'alta tensió (posada en servei, modificacions i baixa)

11448 - Presentació de la declaració responsable per a instal·lacions elèctriques d’alta tensió (posada en servei, modificacions i baixa) Departament d'Empresa i Coneixement canalempresaweb

Per a la posada en funcionament, la modificació o la baixa d'instal·lacions elèctriques d'alta tensió ubicades a Catalunya, els titulars d'aquestes instal·lacions han de presentar a l'Administració una declaració responsable en la qual manifestin que compleixen els requisits preceptius.

Llegiu-ne més

Ja està disponible la nova modalitat de canvi de titular.

D’acord amb la Instrucció 1/2015, de 12 de març, la inscripció al Registre d’Instal·lacions Tècniques de Seguretat Industrial de Catalunya (RITSIC) d’instal·lacions en ús abans de l’entrada en vigor del Reial Decret 337/2014, de 9 de maig o del Reial Decret 223/2008, de 15 de febrer (segons correspongui en funció del tipus d'instal·lació) que no estiguin inscrites en aquest registre, s’ha de tramitar a través del formulari de posada en servei.

Per garantir que esteu fent servir la darrera versió dels formularis en el moment de la tramitació, cal que cada vegada que els hagueu d'utilitzar us els descarregueu. Si reutilitzeu els documents per altres ocasions es pot donar el cas que presenteu una versió obsoleta

Què necessiteu fer?

Introduïu el vostre municipi per obtenir els passos/tràmits a seguir

03b242019d879410VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD
11448

Data actualització 14.10.2015