• Comparteix a Telegram
  • Comparteix a WhatsApp
  • Imprimeix

Presentació de la declaració responsable per a instal·lacions elèctriques de baixa tensió (posada en servei, modificacions i baixa)

11428 - Presentació de la declaració responsable per a instal·lacions elèctriques de baixa tensió (posada en servei, modificacions i baixa) Departament d'Empresa i Coneixement canalempresaweb

Per a la posada en funcionament, la modificació o la baixa d'instal·lacions elèctriques de baixa tensió ubicades a Catalunya, els titulars d’aquestes instal·lacions han de presentar a l’Administració una declaració responsable en la qual manifestin que compleixen els requisits preceptius.  

Llegiu-ne més

L'eina de tramitació no accepta versions no vigents del formularis del tràmit. En aquest sentit, cal que cada vegada que s'hagin d'utilitzar es descarreguin.

Què necessiteu fer?
68a0326363fe8410VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD
11428

Data actualització 24.04.2018