Presentació de la declaració responsable per a instal·lacions tèrmiques en edificis (posada en servei, modificacions i baixa)

11419 - Presentació de la declaració responsable per a instal·lacions tèrmiques en edificis Departament d'Empresa i Coneixement canalempresaweb

Per a la posada en funcionament, la modificació o la baixa d’instal·lacions tèrmiques en edificis ubicades a Catalunya, els titulars d'aquestes instal·lacions han de presentar a l’Administració una declaració responsable en la qual manifestin que compleixen els requisits preceptius.  

Llegiu-ne més

Aquest tràmit només es pot fer per internet. La documentació que aporteu per un altre canal no es tindrà en compte ni es computarà a efectes de data de presentació.

L'eina de tramitació no accepta versions anteriors d'aquests documents. En aquest sentit, cal que cada vegada que s'hagin d'utilitzar es descarreguin.

Què necessiteu fer?
51534777c12a8410VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD
11419

Data actualització  08.03.2019