• Comparteix a Telegram
  • Comparteix a WhatsApp
  • Imprimeix

Presentació de la declaració responsable per a instal·lacions tèrmiques en edificis (posada en servei, modificacions i baixa)

11419 - Presentació de la declaració responsable per a instal·lacions tèrmiques en edificis Departament d'Empresa i Coneixement canalempresaweb

Per a la posada en funcionament, la modificació o la baixa d’instal·lacions tèrmiques en edificis ubicades a Catalunya, els titulars d'aquestes instal·lacions han de presentar a l’Administració una declaració responsable en la qual manifestin que compleixen els requisits preceptius.  

Llegiu-ne més

L'eina de tramitació no accepta versions anteriors d'aquests documents. En aquest sentit, cal que cada vegada que s'hagin d'utilitzar es descarreguin.

Què necessiteu fer?
51534777c12a8410VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD
11419

Data actualització 08.03.2019