• Imprimeix
Subvenció del Programa de mesures actives d'inserció per a persones destinatàries de la renda mínima d'inserció

Aportació de documentació i altres peticions

Aportació de documentació i altres peticions 11392 - Programa de mesures actives d’insercio per a persones destinataries de la renda minima d’insercio Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
Pendent d'obrir
Obert
Resolt
Tancat
Prorrogat
  • Comunicació d’inici: Com a màxim en els 5 dies hàbils posteriors a l’inici del programa
  • Gestió de convenis de pràctiques:
    • Conveni de pràctiques i relació nominal de les persones participants: abans de l’inici de les pràctiques
    • Control d’assistència, resum de les pràctiques, valoració final: com a màxim, 2 mesos després d'haver finalitzat l’actuació.

Altra documentació o altres peticions:

En qualsevol moment del procediment.

Instruccions per a la sol·licitud de subvenció del Programa de mesures actives d’inserció per a persones destinatàries de la renda mínima d’inserció (RMI).

Comunicació d'inici

Indicadors


Altres peticions
Ampliació de terminis, renúncia, al·legacions, etc.

No hi ha taxes associades a aquest tràmit